Åpehetsloven

Sune Sport åpenhetsloven

Sist oppdatert juni 2023

Sune Sport tar et ansvar for å fremme sosial bærekraft og tar aktivt avstand fra enhver form for brudd på menneskerettigheter. For å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, har Sune Sport utarbeidet retningslinjer for egen leverandørkjede. Som en del av disse retningslinjene bruker Sune Sport aktsomhetsvurderinger for å sikre at selskapet har tilstrekkelig kunnskap til å håndtere relevant risiko. Denne kunnskapen oppnår vi med samarbeid og dialog med våre leverandører. 

Gjennom tett dialog med våre leverandører søker vi å avdekke eventuelle avvik, og deretter iverksette nødvendige tiltak der det er nødvendig. Vi har i første omgang plukket ut 3 leverandører vi anser som mest aktuelle å undersøke i 2023 på bakgrunn av deres geografiske lokasjon.  

Effekten av denne kommunikasjonen gjør at vi: 

  • mottar dokumentasjon som vi bruker til å danne oss et bilde av seriøsiteten til leverandørene når det kommer til anstendige arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter 
  • er med på å legge et fokus og press på anstendige arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter

Ansvarlig for aktsomhetsarbeid i Sune Sport AS er daglig leder Christian Kjemperud.
Spørsmål eller henvendelser rundt temaet kan rettes på e-post til apenhetsloven@sunesport.no

Link til Redegjørelse for aktsomhetsarbeid Sune Sport AS Juni 2023

Handlekurv