Miljø og gjenvinning

Sune Sport AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS og Renas AS. Vi deltar aktivt for innsamling og gjenvinning av emballasje, samt retur av el-avfall.

Les mer om Grønt Punkt AS og Renas AS sitt arbeid ved å klikke på bildene.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall inneholder også mye metall som er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon. På denne måten kan miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Sune Sport er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Vi har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Sune Sport med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Sune Sport søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

Sune Sport tar imot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Sune Sport tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Sune Sport omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Sune Sport etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Sune Sport tar imot avfall på vårt lager vederlagsfritt. Adresse: Østre Aker vei 203, 0975 Oslo

Sune Sport sørger for at EE-avfallet som leveres inn ikke innebærer fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert.

Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

Handlekurv