Redegjørelse for aktsomhetsarbeid Sune Sport AS Juni 2023

Sune Sport AS distribuerer en rekke kjente varemerker innen sport og fritid. Selskapet leverer hovedvekten av sine varer til sportsbransjen og sportskjeder, samt privatkunder. 

Sune Sport AS inngår i en konsernstruktur hvor Sune Sport Holding AS eier 100% av selskapene Sune Sport AS og We Are Disc Golf AS. Ledelsen i Sune Sport AS består av 3 eiere samt daglig leder. 

På bakgrunn av de geografiske lokasjonene har det i første omgang blitt plukket ut tre leverandører som vi ønsker å undersøke nærmere. 

Alle de tre leverandørene vi har kontaktet har vært imøtekommende og vist et ønske om å gi utfyllende svar samt dokumentasjon der det er aktuelt. Planlagt videre arbeid vil være å gjennomgå oversendt dokumentasjon fra leverandører, og eventuelt be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon dersom det avdekkes kritikkverdige forhold eller mistanke om dette.

Det er daglig leder i Sune Sport AS – Christian Kjemperud som har fått ansvaret for aktsomhetsarbeid. Eventuelle spørsmål kan rettes til apenhetsloven@sunesport.no

Sune Sport har en Code of Conduct som i første omgang gjelder internt, men som skal utvikles videre til en supplier code of conduct. Vår code of conduct finnes tilgjengelig på våre nettsider

Oslo 30.06.2023

Handlekurv