Redegjørelse for aktsomhetsarbeid Sune Sport AS Juni 2024

Sune Sport AS distribuerer en rekke kjente varemerker innen sport og fritid. Selskapet leverer hovedvekten av sine varer til sportsbransjen og sportskjeder, samt privatkunder. 

Sune Sport AS inngår i en konsernstruktur hvor Sune Sport Holding AS eier 100% av selskapene Sune Sport AS og We Are Disc Golf AS. Ledelsen i Sune Sport AS består av 3 eiere samt daglig leder. 

På bakgrunn av de geografiske lokasjonene ble det i 2023 plukket ut tre leverandører som vi ønsket å undersøke nærmere. Vi ble møtt med gode tilbakemeldinger og samarbeidsvilje på våre undersøkelser. De kontaktede leverandørene ble presentert med en omfattende spørreundersøkelse på temaer som omfattes av åpenhetsloven.

Videre plan for 2024 er å ta i bruk eksterne systemer / tjenester som har spesialisert seg på åpenhetsloven. Vi er i dialog med noen få tilbydere og er i prosess med å vurdere hvilket system vi ønsker å se nærmere på. Kompleksiteten og viktigheten i dette arbeidet gjør at vi ser nytteverdien i å potensielt ta i bruk eksterne som har spesialisert seg på dette. På den måten tror vi at vi ivaretar vårt ansvar og vår rolle på en bedre måte, samt at vi kan strukturere kartlegging av eksisterende leverandører på en bedre måte, samt mer effektivt gjennomføre undersøkelser av potensielt nye leverandører.

Det er daglig leder i Sune Sport AS – Christian Kjemperud som har fått ansvaret for aktsomhetsarbeid. Eventuelle spørsmål kan rettes til apenhetsloven@sunesport.no

Sune Sport har en Code of Conduct som i første omgang gjelder internt, men som skal utvikles videre til en supplier code of conduct. Vår code of conduct finnes tilgjengelig på våre nettsider

Oslo 28.06.2024

Handlekurv