Forhandler

Søk om forhandlerstatus: (Gjelder også eksisterende forhandlere fra "gamle" sunesport.no.)
https://sunesport.no/account/register.html

Send så en epost til post@sunesport.no Vi vil så gå gjennom registreringen og ev godkjenne deg som forhandler.

Forhandler: Forhandlere har egne forhandlerpriser på våre produkter. 
Disse blir først synlig etter at kunden er godkjent av oss som forhandler og logger inn etter mottatt forhandlerbekreftelse og webtilgang. 
Forhandler får også oppgitt våre anbefalte utsalgspriser inkl. mva. som et opplysningsfelt på hvert produkt. Alle kjøpspriser er oppgitt ekskl. mva.